โปรโมชัน

เงื่อนไข การแจกแสตมป์โตเจริญพร :
  • ซื้อทราย, หิน 1 รถ รับแสตมป์ 1 ดวง
  • ซื้อทราย, หินครบ 40 ถุง รับแสตมป์ 2 ดวง
  • ซื้อทราย, หินครบ 50 ถุง รับแสตมป์ 3 ดวง
  • ซื้อทราย, หินครบ 100 ถุง รับสตมป์ทันที สุดคุ้ม 8 ดวง
  • ซื้อสินค้าทั่วไปครบ 3,000 บ. รับแสตมป์ 1 ดวง
  • ซื้อสินค้าทั่วไปครบ 10,000 บ. รับแสตมป์ทันที สุดคุ้ม 1 ดวง
  • ซื้อทราย, หิน 1 รถ + ปูน 20 ถุง รับแสตมป์ 2 ดวง