Showing 1–12 of 17 results

ทรายหยาบ (ถุง)

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่

ปูน M200

 ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป

ปูน M210

 ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป

ปูน M400

ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูปทีพีไอ  M400

ปูนก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้

ปูนกาวก่ออิฐมวลเบาคุณภาพดีที่สุด

ปูนกาว ตราจระเข้

เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง 3 เท่า

ปูนฉาบสำเร็จตราเสือคู่ (ละเอียด)

ผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายหรือวัสดุผสมอื่น

ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตราลูกดิ่ง

ผิวปูนฉาบละเอียดเรียบเนียนกว่าปูนฉาบอิฐมวลเบาเท่าไป

ปูนทีพีไอแดง

งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด